October 2023

Uncategorized

Gaudium Domesticum 2023

Gaudium Domesticum adalah suatu perayaan/ pertemuan rumah yang di laksanakan setiap tahunnya. Dengan mempersembahkan banyak kegiataan. Seperti misa, seminar, tarian,

Uncategorized

Carmel Cup 2023

Carmel Cup Carmel Cup merupakan acara yang melibatkan umat Katolik di sekitar wilayah untuk mengikuti perayaan 100 tahun Ordo Karmel

Uncategorized

Acies Legio Maria 2023

Legio Maria merupakan sebuah kelompok kerasulan awam Katolik yang melayani Gereja Katolik secara sukarela. Legio Maria berjuang di bawah panji-panji

Scroll to Top